Ziekenhuizen

NLhelp steunpunt ziekenhuizen

Uw ziekenhuis wordt regelmatig geconfronteerd met de vraag, kunnen wij de patiënt met een gerust hart na een behandeling naar huis sturen? Is er voldoende indicatie voor thuiszorg en mogelijk nog belangrijker is de sociale omgeving van de patiënt toereikend? In toenemende mate blijkt, dat oudere patiënten op onvoldoende ondersteuning van uit hun omgeving kunnen rekenen. Uw verpleegkundigen besteden daarom veel tijd aan de inventarisatie van de persoonlijke situatie van oudere patiënten en het zoeken naar mogelijkheden om de persoonlijke situatie te verbeteren. Maar dit lukt niet altijd en wat dan te doen?

Een NLhelp steunpunt biedt de praktijk- en wijkverpleegkundigen, die aan ziekenhuizen zijn verbonden, de mogelijkheid om mantelzorgers te ondersteunen tijdens en na een verblijf van de patiënt in het ziekenhuis.

Hiervoor is er de mogelijkheid om de mantelzorger/patiënt te verwijzen naar de bestaande NLhelp steunpunten bij huisartspraktijken, thuiszorgorganisaties of zelfstandig gevestigde wijkverpleegkundigen in de omgeving. Zie hiervoor de informatie onder ‘Contact’ .
Tevens is er de mogelijkheid om een NLhelp steunpunt te vestigen in het ziekenhuis. Wij adviseren deze te vestigen als er in de omgeving nog geen ander steunpunt is gevestigd. Zie hiervoor verder de informatie bij NLhelp steunpunt huisartspraktijken, thuiszorg en meer.
Hoewel het misschien lijkt, dat het voor de verpleegkundige meer werk betekent, is het tegendeel waar. Omdat de coöperatieve werkvorm als platform volledig digitaal is, wordt veel tijd gewonnen door het efficiënte communicatieproces en de monitoring van de persoonlijke situatie van de cliënt.
Bovendien vergoedt NLhelp de kosten voor het professioneel beheer van het persoonlijk netwerk tot maximaal € 10,-  excl. btw per persoonlijk netwerk per maand.

Zie hiervoor verder de Algemene Voorwaarden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

dhr. M van Adrighem,         M 06 53955657

Of u kunt een e-mail sturen naar info@nlhelp.nl

Als u uw ziekenhuis wilt aanmelden voor het vestigen van een NLhelp steunpunt, kunt u gebruik maken van het aanmeldformulier.