Maatschappelijke dienstverlening

NLhelp steunpunt maatschappelijke dienstverlening

Als organisatie voor maatschappelijke dienstverlening verleent u hulp en zorg aan kwetsbare mensen van alle leeftijden. Zowel zorgverzekeraars als gemeenten zetten in op eigen kracht en zelfredzaamheid van deze hulpbehoevende groep. Voor uw organisatie een uitdaging en een kans om in te spelen op deze nieuwe situatie.

Een NLhelp steunpunt biedt maatschappelijk dienstverleners een andere manier van werken. De coöperatieve werkvorm persoonlijk netwerk is een geïntegreerde toepassing van geïndiceerde professionele hulp en geregisseerde informele hulp. De maatschappelijk dienstverlener combineert professionele hulp met de regie van het persoonlijk netwerk. Omdat de coöperatieve werkvorm als platform volledig digitaal is, wordt veel tijd gewonnen door de directe communicatie tussen professionele hulpverleners en de omgeving van de cliënt.
Bovendien vergoedt NLhelp de kosten voor het professioneel beheer van het persoonlijk netwerk tot maximaal € 10,-  excl. btw per persoonlijk netwerk per maand.

Zie hiervoor verder de Algemene Voorwaarden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met

dhr. M van Adrighem,         M 06 53955657

Of u kunt een e-mail sturen naar info@nlhelp.nl

Als u uw organisatie wilt aanmelden voor het vestigen van een NLhelp steunpunt, kunt u gebruik maken van het aanmeldformulier.