communicerendegroep

plaatje van een communicerende groep

De groep regelt haar eigen communicatie