Verpleegkundigen

NLhelp steunpunt verpleegkundigen

Zorgverzekeraars en gemeenten zetten in op de eigen kracht en zelfredzaamheid van kwetsbare mensen.

U bent als (wijk)verpleegkundige zelfstandig gevestigd of u wilt zich zelfstandig gaan vestigen. U kunt als wijkverpleegkundige op professionele wijze de (zelf)redzaamheid van  kwetsbare mensen versterken.

Het NLhelp steunpunt biedt wijkverpleegkundigen een nieuwe manier van werken: de coöperatieve werkvorm persoonlijk netwerk. Daarmee combineert u uw eigen professionele zorg met de regie van het persoonlijk netwerk. U kunt na de vaststelling van de persoonlijke situatie van uw cliënt, de integrale zorg- en hulpbehoefte initiëren, organiseren en vervolgens monitoren.

Omdat de coöperatieve werkvorm als platform volledig digitaal is, wordt veel tijd gewonnen door de directe communicatie tussen professionele zorgaanbieders, mantelzorgers en hun helpers.

Hoewel het misschien lijkt, dat het voor u meer (onbetaald) werk betekent, is het tegendeel waar. Voor steeds meer mantelzorgers/cliënten is het persoonlijk netwerk een noodzakelijke voorwaarde om zelfstandig in de eigen woonomgeving te kunnen verblijven.
Bovendien vergoedt NLhelp de kosten voor het professioneel beheer van het persoonlijk netwerk tot maximaal € 10,-  excl. btw per persoonlijk netwerk per maand.

Zie hiervoor verder de Algemene Voorwaarden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

dhr. M van Adrighem, M 06 53955657

Of u kunt een e-mail sturen aan info@nlhelp.nl

Als u zich wilt aanmelden voor het vestigen van een NLhelp steunpunt, kunt u gebruik maken van het aanmeldformulier.