Thuiszorg

NLhelp steunpunt thuiszorgorganisaties

Als thuiszorg verleent u zorg aan kwetsbare mensen. Zowel zorgverzekeraars als gemeenten zetten in op eigen kracht en zelfredzaamheid van deze hulpbehoevende groep. Uw organisatie wordt op de proef gesteld. De continuïteit van uw organisatie wordt meer en meer door anderen bepaald. Heeft de thuiszorg zelf nog eigen kracht?

Het NLhelp steunpunt biedt wijkverpleegkundigen, die aan thuiszorgorganisaties verbonden zijn een andere manier van werken. De coöperatieve werkvorm persoonlijk netwerk is een geïntegreerde toepassing van geïndiceerde professionele zorg thuis en geregisseerde informele hulp. De verpleegkundige combineert professionele zorg met de regie van het persoonlijk netwerk. Omdat de coöperatieve werkvorm als platform volledig digitaal is, wordt veel tijd gewonnen door de directe communicatie tussen professionele zorgaanbieders, mantelzorgers en hun helpers.

Hoewel het misschien lijkt, dat het voor de verpleegkundige meer (onbetaald) werk betekent, is het tegendeel waar. Voor steeds meer mantelzorgers/cliënten is het persoonlijk netwerk een noodzakelijke voorwaarde om zelfstandig in de eigen woonomgeving te kunnen verblijven.
Bovendien vergoedt NLhelp de kosten voor het professioneel beheer van het persoonlijk netwerk tot maximaal € 10,-  excl. btw per persoonlijk netwerk per maand.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

dhr. M. van Adrighem,        M 06 53955657

Of u kunt een e-mail sturen naar info@nlhelp.nl

Als u zich wilt aanmelden voor het vestigen van een NLhelp steunpunt, kunt u gebruik maken van het aanmeldformulier.