Plan 3.0 pagina 4/4

 

Communicatie

Het welslagen van een persoonlijk netwerk vereist open en dynamische communicatie tussen de deelnemers van het persoonlijk netwerk. Elke deelnemer beschikt daarom over dezelfde informatie en speciaal ontwikkelde communicatiemiddelen voor het persoonlijk netwerk.

Persoonlijk netwerkapplicatie
De applicatie is de onzichtbare schakel tussen de deelnemers van het persoonlijk netwerk. Het biedt de deelnemers on line, een beveiligde toegang om met elkaar te kunnen communiceren, ongeacht plaats en tijd. De applicatie faciliteert de deelnemers in het persoonlijk netwerk met:

  • visualisatie van de deelnemers;
  • een gedeelde agenda voor de gewenste hulp, aandacht, ontspanning en zorg;
  • een gedeeld logboek waarin de onderlinge communicatie wordt getoond;
  • één op één communicatie;
  • netwerkcommunicatie;
  • een netwerkforum.

De communicatie is transparant en maximaal betrouwbaar. Deelnemers zijn volledig geïnformeerd. Planning en uitvoering zijn op elkaar afgestemd.