Plan 3.0 pagina 2/4

 
Doelstellingen

NLhelp heeft Plan 3.0 ontwikkeld om het doel te bewerkstelligen, dat ouderen actief betrokken blijven bij hun omgeving en voldoende ondersteuning krijgen voor hun dagelijkse zorg en welzijn.

NLhelp wil hiervoor de volgende doelstellingen realiseren.

  1. Het opbouwen, versterken en ondersteunen van hun persoonlijk netwerk.
    Een persoonlijk netwerk is een groep mensen, die een langere (duurzame) relatie met de oudere/mantelzorger hebben of opbouwen. De mensen in het persoonlijk netwerk vervullen met elkaar een collectieve (mantel)zorgfunctie.
  2. Het stimuleren van deelname aan activiteiten in groepsverband. Diverse clubs, verenigingen en organisaties bieden een goede mogelijkheid voor dagelijkse ontspanning, die aansluit bij de hobby’s en interesses van ouderen.
Werkwijze

NLhelp maakt afspraken met praktijkverpleegkundigen en wijkverpleegkundigen, hierna te noemen verpleegkundigen.

Verpleegkundigen inventariseren de persoonlijke situatie van ouderen. Op basis van de inventarisatie wordt een persoonlijk plan gemaakt, dat toereikend is om met de ondersteuning van een persoonlijk netwerk verantwoord thuis te wonen. Het plan is het vertrekpunt voor de wekelijkse programmering voor hulp, aandacht, ontspanning en professionele zorg. Het persoonlijk plan wordt vervolgens geagendeerd.

Om het plan uit te voeren, wordt met de mantelzorger/cliënt nagegaan welke mensen in de directe omgeving[1] kunnen helpen. Deze mensen vormen samen met de mantelzorger/cliënt het persoonlijk netwerk[2]. Indien het persoonlijk netwerk niet toereikend is, beschikt de verpleegkundige op afroep over een netwerkcoach[3], die helpt met het vinden van extra ondersteuning voor vergroten van het persoonlijk netwerk.

Voor de onderlinge communicatie gebruiken de deelnemers van het persoonlijk netwerk de persoonlijk netwerkapplicatie. De applicatie biedt de deelnemers on line, een beveiligde toegang om met elkaar te communiceren, ongeacht plaats en tijd. De verpleegkundige is vervolgens in staat om de situatie van de mantelzorger/cliënt blijvend te monitoren.

Lees verder Plan 3.0 pagina 3/4.

[1] Familie, vrienden en anderen, die gevraagd worden en bereid zijn voor langere tijd met elkaar mantelzorger/cliënt te willen helpen.

[2] Indien in het persoonlijk plan ook professionele zorg is opgenomen kan de verpleegkundige er voor kiezen deel uit te maken van het persoonlijk netwerk.

[3] Het is mogelijk, dat praktijk- en wijkverpleegkundigen zelf de rol van netwerkcoach vervullen.