NIEUWSBRIEF


Nieuwe manier van werken voor praktijk- en wijkverpleegkundigen!

 

 

In januari 2015 start NLhelp met de eerste NLhelp steunpunten in de regio  Rotterdam, Capelle aan den IJssel en Zuidplas.

Een NLhelp steunpunt biedt ouderen een persoonlijk netwerk voor formele en informele zorg onder begeleiding van een praktijk- of wijkverpleegkundige.

Dit betekent concreet dat kwetsbare mensen met een persoonlijk netwerk voldoende zorg, hulp en aandacht krijgen om verantwoord in de eigen woonomgeving te verblijven.

De nieuwe manier van werken wordt mogelijk door de coöperatieve werkvorm persoonlijk netwerk waardoor verpleegkundigen aan meer cliënten meer zorg en aandacht kunnen bieden.

Het vestigen van een NLhelp steunpunt is aan te bevelen voor:

  • huisartspraktijken
  • ziekenhuizen
  • thuiszorgorganisaties
  • maatschappelijke dienstverlening
  • zelfstandig gevestigde praktijk- en wijkverpleegkundigen

NLhelp vergoedt aan een NLhelp steunpunt tot maximaal € 16.200,- per jaar.
Zie hiervoor de Algemene Voorwaarden op www.nlhelp.nl.