Huisartspraktijken

NLhelp steunpunt huisartspraktijken

Als huisarts heeft u meer en meer te maken met ouderen, die hulpbehoevend worden en niet weten wat te doen. Zij vragen bij u hulp en aandacht. Wat kunt u doen als er geen verwijzing voor thuiszorg mogelijk is, gemeenten nog nadenken over de uitvoering van de WMO en de sociale omgeving van de cliënt beperkt is? Uw verpleegkundigen besteden veel tijd aan de inventarisatie van de persoonlijke situatie van de oudere cliënten, het zoeken naar mogelijkheden om de persoonlijke situatie te verbeteren en kunnen dan vervolgens afwachten.

Een NLhelp steunpunt biedt  praktijk- en wijkverpleegkundigen, die aan de huisartsenpraktijk verbonden zijn de mogelijkheid om een centrale (regie)rol te vervullen bij de zorg voor ouderen en hun mantelzorgers. De coöperatieve werkvorm persoonlijk netwerk richt zich op een integrale toepassing van geïndiceerde professionele zorg en informele hulp, die volledig is afgestemd op de persoonlijke situatie van de cliënt/mantelzorger. Wij zijn van mening, dat de coöperatieve werkvorm grote voordelen voor de verpleegkundige met zich meebrengt. Temeer als de verpleegkundige zich verder kan ontwikkelen als regisseur van de professionele eerste lijn zorg en georganiseerde informele hulp.

Hoewel het misschien lijkt, dat het voor de verpleegkundige meer werk betekent, is het tegendeel waar. Door het toewijzen van professionele zorgaanbieders, mantelzorgers en hun helpers in het persoonlijk netwerk, wordt de zorg en hulp op maat gecombineerd en afgestemd op de noodzakelijke behoefte van de cliënt. Omdat de coöperatieve werkvorm als platform volledig digitaal is, wordt veel tijd gewonnen door het efficiënte communicatieproces en de monitoring van de persoonlijke situatie van de cliënt.
Bovendien vergoedt NLhelp de kosten voor het professioneel beheer van het persoonlijk netwerk tot maximaal € 10,-  excl. btw per persoonlijk netwerk per maand.

Zie hiervoor verder de Algemene Voorwaarden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

dhr. M van Adrighem,         M 06 53955657

Of u kunt een e-mail sturen naar info@nlhelp.nl

Als u uw praktijk wilt aanmelden voor het vestigen van een NLhelp steunpunt, kunt u gebruik maken van het aanmeldformulier.