Gemeenten

Informatie voor gemeenten

Met ingang van 1 januari 2015 bent u als gemeente verantwoordelijk voor de uitvoering van de WMO.

NLhelp wil u informeren over de werkwijze en aanpak hoe wij in uw gemeente mantelzorgers ondersteunen waardoor (kwetsbare) mensen, op een verantwoorde wijze, langer in hun eigen woonomgeving  kunnen verblijven. Hiervoor heeft NLhelp de coöperatieve werkvorm persoonlijk netwerk ontwikkeld.

Door (wijk)verpleegkundigen van de NLhelp steunpunten wordt de persoonlijke situatie van deze kwetsbare groep in beeld gebracht om vervolgens de sociale omgeving (het persoonlijk netwerk) van de cliënt en in het bijzonder die van de mantelzorger te versterken.

De coöperatieve werkvorm heeft als methodiek en als digitaal platform alle eigenschappen om een persoonlijk netwerk te realiseren. Ook voor mensen, die in eerste instantie niet kunnen terugvallen op een sociale omgeving.

Dit betekent concreet dat inwoners van uw gemeente kunnen rekenen op duurzame ondersteuning zoals is beschreven op www.nlhelp.nl.

Vanaf uiterlijk 1 januari 2015 worden inwoners door middel van onder andere een speciale website uitgebreid geïnformeerd over het persoonlijk netwerk, de NLhelp steunpunten en de ondersteuning, die uw gemeente inwoners kan bieden.

Wij zijn uw gemeente graag van dienst en willen u nader informeren over onze werkwijze.

Wij zullen u binnenkort benaderen voor het maken van een afspraak.
Wilt u zelf een afspraak maken dan kunt u contact opnemen met:

dhr. M van Adrighem, M 06 53955657

Of u kunt een e-mail sturen naar info@nlhelp.nl

 

[1] Uitzonderingen zijn die mensen, die volgens het oordeel van de huisarts niet op een verantwoorde wijze langer in hun eigen woonomgeving kunnen verblijven.