Aanvullende diensten


Opdrachten

Opdrachten worden uitgevoerd op basis van een vergoeding van de directe variabele kosten verhoogd met een opslag voor de dekking van de indirecte kosten. Deze kosten zijn verbijzonderd in een integraal uurtarief van € 110,- exclusief btw.

Onderstaande financiële bijdragen worden gevraagd voor:

 Lezingen:

  • uitvoering 2 uren
  • voorbereiding 4 uren
  • prijs € 660,- excl. btw

Colleges:

  • uitvoering 1 uur
  • voorbereiding 1 uur
  • prijs € 220,- excl. btw

Trainingen en instructie:

  • uitvoering 2 uren
  • voorbereiding 1 uur
  • prijs € 330,- excl. btw

Advies, begeleiding, plan van aanpak en implementatie:

  • in overleg te bepalen