Welkom

WMO 2015

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de WMO 2015.  Het welzijn van ouderen is een belangrijk aandachtsgebied.  Daarbij is de gedachte, dat ouderen, die niet alles zelf kunnen doen, als eerste geholpen worden door hun familie en vrienden.

Dit is echter niet  vanzelfsprekend. In de praktijk komt de ondersteuning van ouderen meestal neer op de schouders van een familielid, vriend of buur. Met als gevolg dat het voor veel mensen die hulp bieden, te veel en te zwaar is.

Het is daarom effectiever om de mensen, die een kwetsbare ouder(e) willen en kunnen ondersteunen, te helpen om hun netwerk te organiseren.

plaatje van zichzelf organiserende groep

 

 

 

 

 

 

Deze website is mede mogelijk gemaakt met steun van Stichting Solidarodam

Persoonlijk netwerk

Een persoonlijk netwerk bestaat uit vaste groep van mantelzorgers en helpers, die met elkaar hulp en zorg bieden aan een ouder(e). De samenstelling van een persoonlijk netwerk kan worden aangepast als de persoonlijke situatie verandert. Bijvoorbeeld als na een ziekenhuisopname (tijdelijk) meer hulp en zorg noodzakelijk is.  Voor ouderen, die eenzaam zijn of al professionele zorg thuis ontvangen, is er de mogelijkheid om te kiezen voor een persoonlijk netwerk met professionele ondersteuning door een NLhelp steunpunt. Gedurende de eerste drie maanden worden ouderen begeleid door het NLhelp steunpunt om tot de gewenste samenstelling van hun persoonlijk netwerk te komen. Nadat het persoonlijk netwerk functioneel is, kan de verpleegkundige of de praktijkondersteuner de regie overdragen. Het is daarbij mogelijk, dat professionele zorgverleners deel uit blijven maken van het persoonlijk netwerk.

NLhelp steunpunt

NLhelp wil steunpunten vestigen bij organisaties, die in hun praktijk veelvuldig te maken hebben met kwetsbare mensen.

Zoals huisartspraktijken, die door de vergrijzing de komende jaren meer kwetsbare mensen zorg zullen verlenen. Zoals ziekenhuizen, die na behandeling de nazorg voor (oudere) cliënten willen organiseren. Zoals thuiszorgorganisaties, die beroepshalve hun professionele zorg willen afstemmen met mantelzorgers, familie en bekenden.

Aan huisartspraktijken, ziekenhuizen, thuiszorgorganisaties en daarmee verbonden organisaties wordt gevraagd zich aan te melden voor het vestigen van een NLhelp steunpunt.